اولین کنفرانس بین المللی خانواده و تربیت معنوی

خانه

اولین کنفرانس بین المللی

خانواده و تربیت معنوی

۲۸ مهرماه ۱۴۰۱ | قم، ایران

درباره کنفرانس

یکی از مهمترین کارکردهای خانواده فراهم آوردن بستر تربیت معنوی برای افراد است. معنویت انرژی حیاتی است که به زندگی انسان معنا می­دهد و صاحب نظران آن را ” جوهر مشترک ادیان” می­دانند. معنویت به عنوان گرایشی نو در عرصه های تربیتی و فرهنگی به دو دلیل رخ داده است، یکی آنکه حوزه تربیت بهترین موقعیت و فرصت برای تبلور معنویت در انسان را فراهم می­کند و دیگر آنکه موضوع معنویت ذاتا موضوعی تربیتی است. منظور از تربیت معنوی، تربیت در جهت شکل گیری ارزش ها و باورهای فرد در ارتباط با خویشتن، خداوند، مخلوقات و موجودات و طبیعت است، در واقع می توان آن را فرصتی برای فراهم آوردن بستری برای برای پاسخگویی جستجو و تقاضای انسان برای هویت شخصی، ارتباطش با خالق ، جامعه و دنیای پیرامون در نظر گرفت. اساسا تربیت معنوی، عمیق ترین و مشکل ترین نوع تربیت و حلقه مفقوده انسان امروزی است. 

با در نظر گرفتن چنین ضرورتی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و موسسه خانواده اسلامی و تربیت معنوی “خاتم” در راستای فراهم آوردن فرصت مناسبی برای گسترش و ترویج نتایج حاصل از پژوهش­های محققان و صاحب نظران حوزه خانواده در سطح بین الملل اقدام به برگزاری اولین کنفرانس بین المللی “خانواده و تربیت معنوی” به پنج زبان فارسی، عربی، انگلیسی، ترکی آذربایجانی و فرانسه نموده اند.

این کنفرانس با مجوز ISC به شماره ۲۱۶۳۰-۰۱۲۱۰ و توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و موسسه خانواده اسلامی و تربیت معنوی «خاتم» در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۱ برگزار می­گردد.

تاریخ‌های مهم

۲۸ مهر ۱۴۰۱

زمان برگزاری کنفرانس

۱۵ شهریور ۱۴۰۱

آخرین مهلت ثبت‌نام جهت حضور در کنفرانس

15 شهریور ۱۴۰۱

آخرین مهلت ارسال اصل مقاله

۲۵ مرداد ۱۴۰۱

آخرین مهلت ارسال چکیده