اولین کنفرانس بین المللی خانواده و تربیت معنوی

تاریخ‌های مهم

۲۸ مهر ۱۴۰۱

زمان برگزاری کنفرانس

۱۵ شهریور ۱۴۰۱

آخرین مهلت ثبت‌نام جهت حضور در کنفرانس

15 شهریور ۱۴۰۱

آخرین مهلت ارسال اصل مقاله

۲۵ مرداد ۱۴۰۱

آخرین مهلت ارسال چکیده