اولین کنفرانس بین المللی خانواده و تربیت معنوی

علوم اجتماعی

دبیر پنل

دکتر سمیه خراسانی

استادیار پژوهشکده زن و خانواده

اعضای کمیته علمی پنل

 • دکتر حسین بستان (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)
 • دکتر مجید کافی (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)
 • دکتر حسن خیری( دانشگاه آزاد اسلامی)
 • دکتر سهیلا صادقی (دانشگاه تهران)
 • دکتر احمد غیاثوند (داشنگاه علامه طباطبایی)
 • دکتر منصوره زارعان( دانشگاه الزهرا)
 • دکتر خدیجه برزگر(دانشگاه ادیان و مذاهب)
 • دکتر محسن بدره (دانشگاه الزهرا)
 • دکتر راحله کاردوانی (پژوهشکده مهرستان)
 • خانم دکتر شهره روشنی (دانشگاه الزهرا)
 •  

محورها

 • جامعه شناسی دین
 • جامعه شناسی معنویت
 • جامعه شناسی معنویت در دوران مدرن
 • جامعه شناسی معنویت در دوران سنت
 • جامعه شناسی معنوی انسان سنتی
 • جامعه شناسی معنوی انسان مدرن
 • جامعه شناسی انسان معنوی سنتی ایرانی
 • جامعه شناسی انسان معنوی مدرن ایرانی
 • جامعه شناسی خانواده و ظرفیت معنوی
 • کیفیت ویژه زندگی خانوادگی و معنویت
 • اختصاصات معنوی حاصل از ازدواج و تشکیل خانواده و تحولات هویتی زن و مرد
 • رابطه های طولانی مدت و حوزه های عاطفی- معنوی در روابط زن و شوهر
 • کیفیت های اختصاصی زندگی خانوادگی به عنوان بستر خودنگهداری اخلاقی در زنان و مردان(اختصاصات جنسیتی)
 • کیفیت های اختصاصی زندگی خانوادگی به عنوان بستر گسترش دیگر دوستی در زنان و مردان (اختصاصات جنسیتی)
 • کیفیت های اختصاصی زندگی خانوادگی در تعدیل اخلاق عدالت مردانه و اخلاق مراقبت زنانه
 • تجربه فرزنداوری و تجربه زندگی معنوی در تجربه هویت پدرانگی و مادرانگی
 • خلا حضور فرزند و تجربه زندگی معنوی در ارامش بخشی به زنان و مردان نابارور(اختصاصات جنسیتی)
 • تجربه فرزندخواندگی و تجربه زندگی معنوی در ارامش بخشی به زنان و مردان نابارور(اختصاصات جنسیتی)
 • تجربه فرزنداوری متعدد و تجربه زندگی معنوی در ارتباطات خانوادگی( فرزندان و والدین)
 • فرایندهای ایجاد زندگی معنوی در زنان و مردان هرگز ازدواج نکرده (اختصاصات جنسیتی)
 • فرایندهای ایجاد زندگی معنوی در زنان و مردان دارای تجربه جدایی(اختصاصات جنسیتی)
 • فرایندهای ایجاد زندگی معنوی در زنان و مردان دارای تجربه از دست همسر(فوت) (اختصاصات جنسیتی)
 • فرایندهای ایجاد زندگی معنوی در زنان و مردان دارای فرزند پس از جدایی یا فوت همسر (اختصاصات جنسیتی)
 • فرایندهای ایجاد زندگی معنوی در زنان و مردان سالمند (اختصاصات جنسیتی)
 • محور خانواده و جنسیت
 • تحولات هویتی مدرن ، اغتشاش هویت جنسیتی و تجربه معنویت در انتخاب هویت جنسی و جنسیتی (اختصاصات جنسیتی)
 • ارتباط معنویت با انتخاب هویت نقشی جنس دینی و هویت نقش جنسی مدرن

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *