اولین کنفرانس بین المللی خانواده و تربیت معنوی

کمیته علمی

رئیس کمیته علمی

دکتر محمد روشن

دانشیار و رییس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

دبیر کمیته علمی

دکتر سید محمد حسین چاوشیان

پژوهشگر مطالعات خانواده در دانشگاه برن سوییس و رییس موسسه خاتم

کمیته‌های علمی و پنل‌ها

  1. اخلاق و علوم تربیتی
  2. رسانه و ارتباطات
  3. روان شناسی
  4. علوم اجتماعی
  5. فقه و حقوق
  6. مدیریت و سیاست گذاری
  7. ادیان و مذاهب